Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Σας ενημερώνουμε για τα θέματα Δημοτικού συμβουλίου της επόμενης συνεδρίασης


1.Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2012. Εισηγητής: Δήμαρχος & Τμήμα προγραμματισμού

2.Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου. Εισηγητής: Δήμαρχος

3. Έγκριση μελέτης του έργου «διαμόρφωση χώρου επεξεργασίας και διάθεσης αδρανών και λοιπών ογκωδών υλικών -ΧΥΤ Αδρανών). Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

4.Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 του ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πυθαγορείου. Εισηγητής: κ. Λύκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

5. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 του ΝΠΔΔ Φιλαρμονική Πυθαγορείου. Εισηγητής: κ. Λύκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

6. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί Πυθαγορείου. Εισηγήτρια: κα. Μαραντίδου Μαρία, πρόεδρος ΔΣ ΝΠΔΔ

7.  Έξοδα παράστασης προέδρων και αντιπροέδρων ΝΠΔΔ Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων. Πρόεδρος ΔΣ ΝΠΔΔ «Σαμιακή Αρωγή»

8. Έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων  ΔΕ Βαθέος Σάμου. Εισηγητής:  Οικονομική Υπηρεσία

9. Διορθώσεις χρηματικού καταλόγου 31700/17-11-2011 τελών ακαθαρίστων εσόδων και τελών διαμονής παρεπιδημούντων ΔΕ Μαραθοκάμπου. Εισηγητής:  Οικονομική Υπηρεσία

10. Διαγραφές τελών στη ΔΕ Πυθαγορείου. Εισηγητής:  Οικονομική Υπηρεσία

11. Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων  κλπ.  Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, Πρόεδρος  Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου