Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2/7/2012
1.Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του εορτασμού της 6ης Αυγούστου - Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Ημέρας της Επετείου της Ναυμαχίας της Μυκάλης στο Πυθαγόρειο της Σάμου.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

2.Συζήτηση επί αιτήματος των εργαζομένων της δομής ‘Βοήθεια στο σπίτι’ της περιφέρειας Καρλοβάσου
Εισηγητής: κ. Κων/νος Αμυρσώνης Πρόεδρος ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

3.Ρύθμιση τελών ΤΚ Κοντακαιϊκων.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΚ Κοντακαιϊκων

4.Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου για τις ανάγκες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρλοβάσου.
Εισηγητής: ΔΚ Καρλοβασίων

5.Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
Εισηγητής: κ. Ανδρέας Σκάλκος Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου

 6.Χορήγηση επιδόματος σε υπαλλήλους που απασχολήθηκαν το 2011 σε υπηρεσίες του Δήμου για της εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών.
Εισηγητής: Διοικητική Υπηρεσία

7.Συζήτηση με θέμα τη λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Εισηγητής: κ. Πέτρος Παριανός Αντιδήμαρχος

8.Αναμόρφωση προϋπολογισμού-ενίσχυση κωδικών έτους 2012 του Δήμου Σάμου.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

9.Ορισμός μελών ΔΣ και εκλογή Προέδρου –Αντιπροέδρου του Νομικού Προσωπικού  ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ’.
Εισηγητής: κ. Στυλιανος Θάνος Δήμαρχος Σάμου

10.Ανανέωση σύμβασης με την εταιρία ‘Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.’
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καρλοβασίτης Αντιδήμαρχος

11.Έγκριση μελέτης μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

12. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ικαρίας και το Δήμο Φούρνων Κορσεών για την υλοποίηση της πράξης ‘Τουριστική προβολή Δήμων Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών’. Εισηγητής: κ. Δημήτρης Βασιλειάς Γεν. Γραμματέας του Δήμου

13.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ικαρίας για την υλοποίηση της πράξης ‘Κατασκευή ανοικτού θεάτρου στη Ράχη Ευδήλου’.
Εισηγητής: κ. Δημήτρης Βασιλειάς Γεν. Γραμματέας του Δήμου

14.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Σύνδεσμο ΟΤΑ Δυτ. Σάμου ΦΟΣΔΑ για την υλοποίηση της δράσης ‘Συνεργασία Συνδέσμου ΟΤΑ Δυτικής Σάμου ΦΟΔΣΑ με το Δήμο Σάμου’.
Εισήγηση: κ. Δημήτρης Βασιλειάς Γεν. Γραμματέας του Δήμου

15.Χορήγηση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακού λιθόστρωτου (καλντερίμι) Βλαμαρής». Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

16. Χορήγηση παράτασης του έργου « Ανακατασκευή δημοτικών οδών εντός Τ.Δ. Καρλοβασίων».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

17. Χορήγηση παράτασης του έργου « Κατασκευή Έργων Υποδομής από την οδό Γοργύρας μέχρι την οδός Πανεπιστημίου».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

18. Χορήγηση παράτασης του έργου « Συντήρηση – αποκατάσταση λιθόστρωτου & αντικατάσταση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης επί της οδού Ιπποκράτη Ζαϊμη». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

19. Χορήγηση παράτασης του έργου ‘Δημοτική οδοποιία Μαραθοκάμπου’.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

20. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ‘Αποπεράτωση επισκευών δημοτικού κτιρίου’ (Βιβλιοπωλείο Καλατζή). Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

21.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ‘Ανακατασκευή δημοτικών οδών εντός ΤΔ Καρλοβασίων’. Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

22.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου ‘Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού δρόμου Όρμου Μαραθοκάμπου – Βοτσαλάκια’
Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία.

23. Καθορισμός τέλους αποθήκευσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

24. Έγκριση εκτέλεσης του υποέργου ‘Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Ταμπάκικων & Νέου Καρλοβάσου’. Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

25. Έγκριση εκτέλεσης του υποέργου ‘Ανακατασκευή παλαιού λιθόστρωτου Παλαιού Καρλοβάσου’.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

26. Έγκριση μελέτης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘Ανακατασκευή αντλιοστασίων λυμάτων Κοκκαρίου’
Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες

27.Έγκριση μελέτης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘Επισκευή αποχετευτικών δικτύων Κοκκαρίου’
Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες

28.Συζήτηση περί έκπτωσης αναδόχου του έργου ‘Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Βαθέος’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

29. Έγκριση μελέτης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘Συντήρηση δικτύων ύδρευσης –αποκατάσταση ζημιών Τ.Κ. Κοντακαιϊκων, Υδρούσσης, Κονταιϊκων, Πλατάνου, Αγίων Θεοδώρων’.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

30.Έγκριση μελέτης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ‘Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης –αποκατάσταση ζημιών Τ.Κ. Κοντακαιΐκων, Υδρούσσης, Κονταιΐκων, Πλατάνου, Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

31.Καθορισμός ανωτάτου αριθμού αδειών για υπαίθριο εμπόριο σύμφωνα με το Ν. 4038/2012.
Εισηγητής: Γραφείο αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεων εμπορικών δραστηριοτήτων

32.Αποδοχή - κατανομή ΣΑΤΑ πολιτικής προστασίας- αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

33.Αποδοχή - κατανομή ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων- αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: κ. Στυλιανός Θάνος Δήμαρχος Σάμου

34.Έγκριση των υπ.αριθμ. 19,20,25,26α και 26β αποφάσεων του νομικού προσώπου ‘ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ’ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Αμυρσώνης Πρόεδρος ‘ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ’

 35.Έγκριση απολογισμού έτους 2011 του νομικού προσώπου ‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ’.
Εισηγητής: κ. Πέτρος Παριανός Αντιδήμαρχος

36. Επιχορήγηση συλλόγου κυριών και δεσποινίδων Παγώνδα ‘Η ΟΜΟΝΟΙΑ
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

37. Καθορισμός των τμημάτων των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σάμου που παραχωρούνται για χρήση στην Πλατεία Πυθαγόρα της πόλεως Σάμου.
Εισηγητής: Τεχνική – Οικονομική Υπηρεσία

38.Αίτημα Κων/νου Μπιλιμπά για χορήγηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

39.Αίτημα Νικολάου Γκούμα για χορήγηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

40.Αίτημα BANAJ BASKIM για χορήγηση θέσης στάθμευσης Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

41.Αίτημα RUBJIE NIKOLIN για χορήγηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

42.Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος.
Εισηγητής: ΔΚ Μαραθοκάμπου

43.Διαγραφές Τελών από χρηματικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Οικονομικές Υπηρεσίες.

44.Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων.
Εισηγητής: πρόεδρος Δ.Σ