Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ1. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ. Εισηγητής: κ. Νίκος  Λύκος, αντιδήμαρχος

2. Έγκριση 3ου ΑΠΕ «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην περιοχή του Ποταμίου Καρλοβάσου». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης  πόλεως Σάμου» του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων-εγκατάσταση βιολογικού Βαθέος Σάμου». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

4. Εκτέλεση του έργου «κατασκευή δρόμου στις Τρεις Εκκλησιές οικισμού Βαρελά». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

5. Εκτέλεση του έργου «κατασκευή δρόμου σύνδεσης περιοχής Δήμα με την πόλη της Σάμου».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

6. Εκτέλεση του έργου «καθαίρεση οικοδομής στην περιοχή Καλάμι λόγω κατασκευής της περιμετρικής οδού». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

7. Εκτέλεση του έργου «αποπεράτωση επισκευών δημοτικού κτιρίου–βιβλιοπωλείο Καλατζή».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

8. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Σάμο και απόφαση αν θα χορηγηθούν ή όχι άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Εισήγηση: Υπηρεσία εμπορίου (κα. Παναγιωτίδου Ελένη)

9. Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2011 στα 2 ΝΠΔΔ Σχολικές Επιτροπές Α’ βάθμιας και Β’ βαθιάς. Εισηγητής:    Νίκος Ζάχαρης, πρόεδρος δημοτικής επιτροπής παιδείας

10. Έκθεση εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού έτους 2011.Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

11. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2011.Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

12.  Διαγραφές τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων και Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου. Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

13. Μίσθωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) τοπικής κοινότητας Κοντακεΐκων.Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

14. Σχέδιο Στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2014 του δήμου Σάμου.Εισηγητής: Ανδρέας Σκάλκος, ειδικός συνεργάτης Δημάρχου

15. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.Εισηγητής: Επιτροπή ποιότητας ζωής

16.Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων  κλπ. Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, Πρόεδρος  Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου