Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Δελτίο τύπου σχετικά με συνεδριάσεις ΝΠΔΔ Δήμου Σάμου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ με βάση την κεκτημένη αρνητική εμπειρία ως τώρα, από την συμμετοχή μελών της σε Δ.Σ. Νομικών Προσώπων και Επιτροπών του Δήμου («ΝΠΔΔ Τουρισμού Πυθαγόρας ο Σάμιος», «Σαμιακή Αρωγή», «ΔΟΠΠΟΝΑΣ») και ενόψει της περαιτέρω πορείας των δημοτικών πραγμάτων, θέλει να καταγγείλει την προχειρότητα στην προετοιμασία των συνεδριάσεων, τον προσδιορισμό τους σε ώρες εργασίας όλων(μεσημβρινές),την μη έγκαιρη ειδοποίηση και την έλλειψη των προβλεπόμενων ενημερώσεων και εισηγήσεων που πρέπει να παρέχονται στα συμμετέχοντα μέλη.

Η ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ σαν δημοτική παράταξη δηλώνει ότι στο εξής θα απέχει από την συζήτηση και ψήφιση θεμάτων σε όποια Ν.Π. ή επιτροπές συμμετέχει, αν δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία.

Είναι απαράδεκτο και υποτιμητικό για δημότες που συμμετέχουν στις διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ειδοποιούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για σημαντικά θέματα που αφορούν τους πολίτες του νησιού, χωρίς να έχουν την σχετική ενημέρωση και να καλούνται απλά και μόνο για να διεκπεραιώσουν ειλημμένες αποφάσεις και εκ των υστέρων εγκρίσεις. 
Αυτό που επιδιώκουμε είναι η διαφάνεια, η καλύτερη ενημέρωση και η ευρύτερη συμμετοχή πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Σάμος 2
9 Οκτωβρίου 2012
Το Συντονιστικό Συμβούλιο