Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31_10_2011 (περί κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

H Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών ‘Υποτείνουσα’ διαμαρτύρεται για τη μη ορθή τήρηση του κανονισμού 
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς για ακόμα μία φορά αυτό συγκαλείται εκπρόθεσμα και με
ελλιπείς εισηγήσεις θεμάτων. 

Θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κορυφαίο όργανο διαχείρισης και αντιμετώπισης των

προβλημάτων του τόπου και ως εκ τούτου ο κάθε δημοτικός σύμβουλος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να προετοιμαστεί επαρκώς.


Σάμος 31/10/2011Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Νέο συντονιστικό συμβούλιο- Εκλογές 23/11/2011Στις 25/10/2011 συνήλθε σε σώμα το νέο Συντονιστικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών ‘Υποτείνουσα’ που προέκυψε μετά από τις εκλογές της 23/10/11.

Πρόεδρος: Γιαννουλόπουλος Ηλίας
Αντιπρόεδρος: Μαμουλή Αλίκη
Γραμματέας: Τσούλος Νικόλαος
Ταμίας: Κωνσταντάτου Γρηγορία

Μέλη:
Αλεξόπουλος Παναγιώτης
Άννη Ειρήνη
Γεωργίου Νικόλαος
Μαρίνης Γεώργιος
Πανούσος Γεώργιος

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακη, 9/10 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και μετά από νόμιμη απαρτία αποφάσισε την διενέργεια Εκλογών για νέο Συντονιστικό και Πρόεδρο. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 23/10 και ώρα 17.00 - 20.00 στην μικρή αίθουσα του ξενοδοχείου Σάμος. Θυμίζουμε ότι δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμιακώς εντάξει μέλη.


Υποψηφιότητες κατατίθενται γραπτώς (Υπευθ. Δήλωση όπου δηλώνετε επιθυμία για υποψηφιότητα για Συντονινιστικό ή για Πρόεδρος -όχι και τα δύο) στην Γραμματέα, κα Αλίκη Μαμουλή (τηλ. 6932541633), μέχρι και τη Παρασκευή 21/10 και ώρα 14:00.

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1. Τροποποίηση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.Εισηγητής: Σιτζίμης Νικ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

2.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου στο Πυθαγόρειο, τύπου Κ1» .Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

3. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Επέκταση-κατασκευή αποχετευτικού δικτύου περιοχής Πολυκράτειας, και υποβολή πρότασης  για ένταξη στο ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

4. Έγκριση μελέτης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης εντός οικισμού ΔΚ Χώρας» και υποβολή πρότασης  για ένταξη στο ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

5. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Eγγειοβελτιωτικά έργα Φουρνιώτικου ρέματος» στην Τ.Κ.Υδρούσσας της Δ.Ε.Καρλοβασίων και υποβολή πρότασης για ένταξη του εν λόγω έργου στο Μέτρο 321 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013/Αλέξανδρος Μπαλτατζής».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

6.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων με έργα διευθέτησης στο χείμμαρο Βελανιδιάς» και υποβολή πρότασης για ένταξη του εν λόγω έργου στο Μέτρο 321 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013/Αλέξανδρος Μπαλτατζής».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

7. Έγκριση μελέτης-τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-αναμόρφωση προϋπολογισμού και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Μαραθοκάμπου από Παλιόμυλο έως ΕΕΛ Κάμπου».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

8. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων με έργα διευθέτησης στο χείμμαρο Αμφίλυσου» και υποβολή πρότασης για ένταξη του εν λόγω έργου στο Μέτρο 321 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013/Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

9.Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2.965,24 € του έργου  «φωτισμός κοινοχρήστων χώρων στα υπόλοιπα ΤΔ του πρώην Δήμου Πυθαγορείου λόγω αναμόρφωσης ΦΠΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

10.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Χλωρίωση πόσιμου νερού». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

11. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση υφιστάμενης δημοτικής οδού με περιμετρική οδό στην περιοχή Παναϊτσα οικισμού Κούτρας».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

12.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πάρκινγκ και δρόμου στις τρεις Εκκλησιές οικισμού Βαρελά». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

13. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού στη θέση ‘Λειβάδια’» ΤΚ Κοκκαρίου. Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία.

14. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες στις Σχολικές Επιτροπές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Νικ.Ζάχαρης, Πρόεδρος  Δ.Σ.

15. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 των Σχολικών Επιτροπών Γυμνασίου Πυθαγορείου και Δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου. Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, Πρόεδρος  Δ.Σ.

16. Μίσθωση  χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) στη θέση Συνάντηση της Δημοτικής κοινότητας Χώρας. Εισηγητής: Νίκος Γιαννακής Πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Χώρας

17.Αίτημα ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 112/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Πυθαγορείου . Εισηγήτρια: Σοφία Φάλαρη, Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Κουμαραδαίων

18.Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ανάπτυξη Κέντρου Θαλάσσιας Έρευνας στο Μαραθόκαμπο». Εισηγητής: κ. Βασιλειάς Δημ., Γεν. Γραμματέας Δήμου

19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία

20. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Βουρλιώτη Ιωάννη. Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία

21.Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής υλικών (ΕΚΠΟΤΑ). Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία

22.Συμμετοχή Δήμου Σάμου στο δίκτυο Τουριστικών Δήμων. Εισηγητής:  Νικ. Λύκος, αντιδήμαρχος

23.Δυσμενείς εξελίξεις στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συγκοινωνίες της Σάμου.
Εισηγητής:  Στέλιος Θάνος, Δήμαρχος Σάμου

24.Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Νεολαίας Αθλητισμού Σάμου (ΔΟΠΠΟΝΑΣ). Εισηγητής: Τάκης Παριανόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ

25. Κανονισμός λειτουργίας  ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Νεολαίας Αθλητισμού Σάμου (ΔΟΠΠΟΝΑΣ). Εισηγητής: Τάκης Παριανόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ

26.Συζήτηση επί των προτάσεων κατάργησης Τελωνείων Πυθαγορείου και Καρλοβάσου. Εισηγητής:  Νικ. Λύκος, αντιδήμαρχος

27.Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων κλπ. Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, Πρόεδρος  Δ.Σ.

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Πρόσκληση σε 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση Μελών Υποτείνουσας

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι στις 9 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου 'Samos' θα πραγματοποιηθεί 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ με θέματα:


α) Απολογισμός δράσεων 
β) προκήρυξη διενέργειας εκλογών για νέο Συντονιστικό Συμβούλιο


Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.