Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (30/5/2012)


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 30η του μηνός Μαΐου  2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Σημείωση:

1.    Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
2.    Προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, να παραβρεθούν στη συνεδρίαση.

Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
       (σελ. 3, θέματα 38)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Γεώργιος ΣτάντζοςΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΣΤΙΣ  27-4-2012
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14527/25-5-2012  ,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1.   Έγκριση σχεδίου αντιπυρικής προστασίας έτους 2012.
                        Εισηγητής: Καλατζής Δημήτριος μέλος Σ.Τ.Ο Σάμου.
2.   Συζήτηση για τον υποβιβασμό σχολικών μονάδων Α’ Βαθμίας εκπαίδευσης  Σάμου.
                                  Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής παιδείας Ζαχάρης Νικόλαος.
3.   Λειτουργία Καταστημάτων πόλεως Σάμου κατά της Κυριακές.
Εισηγητής: Γ.Γ του Δήμου Δημήτρης Βασιλειάς.
4.   Αναπροσαρμογή του ύψους της χρηματοδότησης της πάγιας προκαταβολής.
 Εισηγητής: Σιτζίμης Νικόλαος
5.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την πληρωμή του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίου στη θέση ‘ΠΟΥΡΙΑ’» της Τ/Κ Κοκκαρίου.
Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία.
6.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια αντλιών ύδρευσης.
Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία.
7.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Αποχετευτικού αγωγού Αν Θράκης».
Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία.
8.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης -αποκατάσταση ζημιών Τ/Κ Κοκκαρίου, Βουρλιωτών, Μανολάτων, Αγ. Κων/νου, Σταυρινήδων, Αμπέλου.».
Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία
9.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης -αποκατάσταση ζημιών Τ/Κ Κοκκαρίου, Βουρλιωτών, Μανολάτων, Αγ. Κων/νου, Σταυρινήδων, Αμπέλου.».
Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία
10.        Χορήγηση παράτασης του έργου «Κατασκευή συμπληρωματικών τεχνικών έργων αντιστήριξης περιμετρικής οδού Δήμου Βαθέος».
Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία.
11.        Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών  δημοπράτησης του έργου: με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης αμβρίων περιοχής Ταμπάκικων & Ν Καρλοβάσου».
Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία.
12.        Τροποποίηση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Βαθέος, Καρλοβασίων.
Εισηγητής:  Γραφείο προγραμματισμού
13.        Αποδοχή της απόφασης ένταξης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Υδρούσας».
Εισηγητής:  Γραφείο προγραμματισμού.
14.        Αποδοχή της απόφασης ένταξης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης «Κατασκευή πλατείας Χώρας».
Εισηγητής:  Γραφείο προγραμματισμού.
15.        Αποδοχή της απόφασης ένταξης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή Δήλωση αποδοχής και διάθεση της ιδίας συμμετοχής για την υλοποιηση του έργου «πρόγραμμα προβολής και προώθησης των Συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Βαθέος».
Εισηγητής:  Γραφείο προγραμματισμού.
16.        Αποδοχή  επιστροφής χρήσης του κτιρίου «ΜΑΝΙΑΚΕΙΟ» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Δήμο Σάμου.
Εισηγητής: Στυλιανός Θάνος, Δήμαρχος Σάμου.
17.        Έγκριση ηλεκτροδότησης περιοχής Αγ. Ειρήνης Τ/Κ Πλατάνου.
                                  Εισηγητής:  Γραφείο προγραμματισμού.
18.        Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έτους 2012.
                                  Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία.
19.        Αναπροσαρμογή τελών κατάληψης δημοτικού χώρου και τελών αιγιαλού και παραλίας.
Εισηγητής:  Στυλιανός Θάνος, Δήμαρχος Σάμου.
20.        Έγκριση απολογισμού έτους 2011 του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος  Δήμου Σάμου                              Εισηγητής: Στυλιανός Θάνος, Δήμαρχος Σάμου.
21.            Καθορισμός χώρου αποθήκευσης και φύλαξης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το Π.Δ 116/2004.
                                  Εισηγητής: Καρλοβασίτης Ευάγγελος Αντιδήμαρχος Σάμου.
22.            Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του ΝΠΔΔ  Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
                                  Εισηγητής:  πρόεδρος Δ.Σ  Γ. Στάντζος 
23.            Ορισμός μελών στο διοικητικού συμβουλίου του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου.
                                  Εισηγητής:  Στυλιανός Θάνος, Δήμαρχος Σάμου  
24.            Συγκρότηση επιτροπής κρίσης ενστάσεων αυθαιρέτων Κατασκευών Δήμου Σάμου                                   Εισηγητής:  Στυλιανός Θάνος, Δήμαρχος Σάμου.
25.            Μείωση μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου και διαγραφή μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου.
                                      Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία
26.            Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Εγκαταστάσεις πλάζ Γάγκου )στην παραλία Γάγκου της πόλης της Σάμου.
                                  Εισηγητής: Στυλιανός Θάνος, Δήμαρχος Σάμου.
27.            Καθορισμός αποζημίωσης των εκκαθαριστών των δημοτικών επιχειρήσεων.                                             Εισηγητής: Στυλιανός Θάνος, Δήμαρχος Σάμου.
28.            Διαγραφές Τελών από χρηματικούς καταλόγους.
                                  Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες και Οικονομικές Υπηρεσίες.
29.            Έγκριση απογραφής  Παιδικών σταθμών και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012 λόγω απογραφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Σάμου.
                                  Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία
30.            Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012 λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.
                                  Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία
31.            Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012 λόγω μεταβολής χρηματικού υπολοίπου 31-12-2011 και χρεολυσίων Δήμου
                                      Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία
32.            Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012 λόγω λογιστικής τακτοποίησης και λοιπών αναγκών.
                                      Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία
33.            Αναμόρφωση προϋπολογισμού λόγω αποδοχής ποσού 18240,20 € «Επιχορήγηση ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ΕΕΤΑ ΑΕ»
                                  Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία
34.             Κατανομή ποσού 6153,10 στη Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σάμου για κάλυψη δαπάνης Φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων.
                                  Εισηγητής: Τριανταφύλλου Νικόλαος
35.            Αίτημα Βαλεόντη Ευτύχιου του Φωτίου,  για έγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς διαδικτύου.
                                      Εισηγητής: Τμήμα καταστημάτων.


36.            Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την Επωνυμία ¨Α.Σ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Πε) ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ».
                                  Εισηγητής: Στυλιανός Θάνος, Δήμαρχος Σάμου.
37.            Αίτημα του συλλόγου εργαζομένων Δήμου Σάμου για παραχώρηση χώρου για τις ανάγκες λειτουργίας του.
                                  Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος
38.            Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων.
                                    Εισηγητής: πρόεδρος Δ.Σ