Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΘΕΜΑΤΑ Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση 30/3/2012-Αποδοχή παραίτησης και εκλογή  νέου Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.

-Συζήτηση επί αιτήματος Δήμου Ικαρίας για μεταφορά απορριμμάτων του νησιού στον ΧΥΤΑ Ανατολικής Σάμου.

-Συζήτηση επί αιτήματος Ενεργών Πολιτών Καρλοβάσου.

-Συζήτηση περί μελέτης του Συλλόγου Γεωπόνων Σάμου που αφορά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου.

-Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την εκκαθάριση των Δημοτικών επιχειρήσεων :  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βαθέος ΄΄Σαμιακή Αγορά΄΄ - Κοινωφελής Δημοτική  Επιχείρηση Δήμου Πυθαγορείου – Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μαραθοκάμπου – Δημοτική Επιχείρηση Καρλοβάσου.

-Μεταφορά της αρμοδιότητας και των στελεχών υλοποίησης της δράσης ΄΄Βοήθεια στο σπίτι΄΄ από τις κοινωφελείς επιχειρήσεις του πρώην Δήμου Βαθέος και Μαραθοκάμπου στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σάμου ΄΄ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ΄΄.

-Έγκριση της υπ.αριθμ. 3/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2011.

-Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως εποχικών.

-Χορήγηση άδειας Λειτουργίας Καταστήματος Ενοικιάσεων Μοτοποδηλάτων στην ΚΑΛΑΜΟΒΡΑΚΗ-ΤΖΟΥΛΗ ΑΝΝΑ στην περιοχή ΄΄Κάμπος΄΄ της Δ/Κ Μαραθοκάμπου του Δήμου Σάμου.

-Έκτακτη επιχορήγηση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου από το Δήμο Σάμου- αναμόρφωση προϋπολογισμού.

-Έγκριση της υπ.αριθμ. 13/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του   Δημοτικού  Γηροκομείου Σάμου που αφορά τον προϋπολογισμό έτους 2012.

-Έγκριση της υπ.αριθμ. 5/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του   Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ. που αφορά τον προϋπολογισμό έτους 2012.

-Έγκριση της υπ.αριθμ. 2/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ που αφορά τον προϋπολογισμό έτους 2012.

-Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ που αφορά το έτος 2012.

-Έγκριση της υπ.αριθμ. 3/2012 απόφασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ περί έγκρισης ΟΕΥ.

-Έξοδα παράστασης Προέδρου και αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ.

-Ορισμός Επιτροπής άρσης κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου Σάμου.

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη συμμετοχή του Δήμου Σάμου στο έργο
«Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης εντός του οικισμού ΔΚ Χώρας».

-Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2012 ( 58.838,74 euro ) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σάμου σύμφωνα με την υπ.αριθμ.4/2012 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

-Υποβολή Πρότασης στο Ε.Π «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας 8, θεματική προτεραιότητα 57 «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών» με τίτλο «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμός του Μανιάκειου νεοκλασικού κτιρίου στο Βαθύ της Σάμου για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης σημαντικών τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου».

-Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Σάμου και Πανεπιστήμιου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμός του Μανιάκειου νεοκλασικού κτιρίου στο Βαθύ της Σάμου για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης σημαντικών τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου».

-Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμός του Μανιάκειου νεοκλασικού κτιρίου στο Βαθύ της Σάμου για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης σημαντικών τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου».

-Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας « ΕΡΓΑΣΙΕΣ      ΧΛΩΡΙΩΣΕΩΝ » συνολικού προϋπολογισμού 160.078,84 €. 

-Ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου « Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Βαθέος Ν. Σάμου».

-Χορήγηση παράτασης του έργου ΄΄ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Βαθέος Ν. Σάμου΄΄.

-Πληρωμή τόκων υπερημερίας λόγω μη έγκυρης εξόφλησης λογαριασμών της αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ Μηχανολογική Ελλάδος ΑΕ – Αφοί Βλάχου και ΣΙΑ ΕΕ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

-Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου « Περιμετρική οδός Δήμου Βαθέος».

-Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πλατάνου ».

-Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου « Επισκευή αντλιοστασίου στη θέση ΄΄Πουριά΄΄ Τ.Κ. Κοκκαρίου.

-Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «  Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων όρμου  Μαραθοκάμπου».

-Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση έκτασης αιγιαλού και θαλασσίου χώρου για την εκτέλεση έργων βελτίωσης και προστασίας τμημάτων της Εθνικής οδού Σάμου – Καρλοβασίων Ν. Σάμου.

-Κατανομή ΣΑΤΑ Σχολικών κτιρίων.

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Έγκριση μελέτης-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος-τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων Κοκκαρίου» ποσού 50.000,00€

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος-Έγκριση μελέτης-Τρόπος εκτέλεσης του έργου« Επισκευή αποχετευτικών δικτύων Κοκκαρίου» ποσού 50.000,00€.

-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Γοργύρας της ΔΚ Καρλοβασίων.

-Διαγραφές Τελών περιοχής Βαρελά.

-Διαγραφές τελών από χρηματικούς καταλόγους ΔΕ Πυθαγορείου του πρώην Δήμου Πυθαγορείου.

-Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων.

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Καλή δύναμη στο νέο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου

Η Υποτείνουσα συγχαίρει την Πρόεδρο κα Δέσπoινα Κάιλα καθώς και τα νέα μέλη του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου για την εκλογή τους, τους εύχεται καλή δύναμη και τους διαβεβαιώνει πως θα είναι αρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθειά τους που στοχεύει στην ανάταση της τοπικής αγοράς σε αυτή την τόσο δυσχερή οικονομικά περίοδο. 


Υποτέινουσα- Ανεξάρτητη κίνηση πολιτών Σάμου

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Δελτίο τύπου για τη σποροφύτευση στη Ψιλή Άμμο


Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Μαρτίου η σποροφύτευση που είχε προγραμματίσει η Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών «ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ» στην περιοχή ‘Ψιλή Άμμος’ Σάμου.

Από τα 40 περίπου άτομα που συμμετείχαν στην προσπάθεια φυτεύτηκαν 2000 σπόροι τραχείας πεύκης οι οποίοι ευχόμαστε στην πορεία να αναπτυχθούν ώστε να δώσουν στην περιοχή τη ζωντάνια που υπήρχε πριν τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή τη δεκαετία του 1990.
Η περιοχή επιλέχτηκε σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία Σάμου και οι σπόροι μαζεύτηκαν από την περιοχή Γροντά Κουμαριώνα.

Ευχαριστούμε θερμά τη δασολόγο κα Ευαγγελοπούλου, το προσωπικό του Δασαρχείου, καθώς και όλους όσους συμμετείχαν στη δράση. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να κάνουμε στη συμμετοχή πολιτών από τη Δυτική Σάμο που αψηφώντας την απόσταση βοήθησαν σημαντικά στην πρωτοβουλία της Υποτείνουσας. Οι δράσεις της Ανεξάρτητης Κίνησης θα έχουν συνέχεια τόσο με εθελοντικές πρωτοβουλίες όσο και με άλλου είδους εκδηλώσεις. 
Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ


Μπορεί παντού γύρω μας να υπάρχουν μαύρα σύννεφα και απαισιοδοξία, αλλά στο χέρι μας είναι να 

βλέπουμε πέρα απ΄ αυτά και να παίρνουμε πρωτοβουλίες για τον τόπο μας, με προοπτική και συνέχεια.

Συνεχίζοντας τις δράσεις που κάνουμε από την πρώτη μέρα ίδρυσής μας, προσκαλούμε όλους τους 

συμπολίτες το Σάββατο 10 Μαρτίου στις 13.00 στην περιοχή της Ψιλής ΄Αμμου

( συγκέντρωση στο πάρκινγκ) για  σποροφύτευση.

Με μέριμνα μελών της ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ, έχουν συγκεντρωθεί 2000 σπόροι τραχείας πεύκης και σε

 συνεννόηση με το Δασαρχείο θα τους φυτέψουμε εκεί.


Σας περιμένουμε για μια δραστηριότητα με προοπτική αλλά και αγχολυτική επίδραση.