Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30/11/2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ:


1. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων εννιά (9) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Σάμου για το έτος 2011. Εισηγητής: Διοικητική Υπηρεσία

2. Αποδοχή ένταξης πράξης «Σύστημα υπηρεσιών ψηφιακής κοινωνικής φροντίδας για το δήμο Σάμου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή σύγκλιση» συνολικού προϋπολογισμού 365.480 €. Εισηγητής: κ. Ανδρέας  Σκάλκος, ειδικός συνεργάτης Δημάρχου

3. Συγχώνευση των δύο ΚΕΠ με έδρα τη δημοτική κοινότητα Σαμίων σε ένα και διατήρηση αυτού που στεγάζεται στο κτίριο της περιφερειακής ενότητας Σάμου, στην πόλη της Σάμου. Εισηγητής:  κ. Δημ. Βασιλειάς, Γεν. Γραμ. Δήμου

4. Λειτουργία υγειονομικών επιτροπών και Κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας  στη  Σάμο. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ. Εισηγητής: Κώστας Αμυρσώνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ

6.  Κανονισμός λειτουργίας  ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ. Εισηγητής: Κώστας Αμυρσώνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ

7. Απολογισμός πεπραγμένων και απολογισμός έτους 2010 Δημοτικής Επιχείρησης «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ». Εισηγητής: κ. Χριστοφής Χρυσ. Πρόεδρος Δ.Σ.

8. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων από το Δήμο Σάμου στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ. Εισηγητής: κ. Παριανόπουλος Παν. Πρόεδρος Δ.Σ.

9. Αίτημα δημότη κ. Βούρου Ιωάννη για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στον αιγιαλό της περιοχής Τσαμαδού της τοπικής κοινότητας Κοκκαρίου. Εισηγητής     κ. Σταύρος Μιχαλόπουλος, νομικός σύμβουλος Δήμου

10. Αποδοχή μεταφοράς πιστώσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου στο Δήμο Σάμου και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011. Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

11. Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Τουρισμού Πυθαγορείου  για κάλυψη δαπανών λόγω συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις. Εισηγητής: κ. Νίκος  Λύκος, αντιδήμαρχος

12. Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου και υποβολή του σχεδίου στο ΥΠ.ΠΟ.Τ και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Εισηγήτρια: κα Κτίστου Ματρώνα, πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου

13. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ. Εισηγητής: κ. Νίκος  Λύκος, αντιδήμαρχος

14. Συζήτηση σχετικά με το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και την είσπραξή του μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ (χαράτσι ΔΕΗ). Εισηγητής: Νίκος Ζάχαρης, Πρόεδρος Δ.Σ.

15. Παραχώρηση δημοτικού χώρου για δωρεάν στέγαση υπηρεσιών του Κέντρου πρόληψης και Αγωγής Υγείας Ν. Σάμου «ΦΑΡΟΣ». Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

16. Εκτέλεση του έργου «κατασκευή δρόμου στις Τρεις Εκκλησιές οικισμού Βαρελά». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

17. Εκτέλεση του έργου «κατασκευή δρόμου σύνδεσης περιοχής Δήμα με την πόλη της Σάμου». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

18. Εκτέλεση του έργου «καθαίρεση οικοδομής στην περιοχή Καλάμι λόγω κατασκευής της περιμετρικής οδού». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

19. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Σάμο και απόφαση αν θα χορηγηθούν ή όχι άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Εισήγηση: Υπηρεσία εμπορίου (κα. Παναγιωτίδου Ελένη)

20. Έκθεση εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού έτους 2011 Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011. Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

22. Διαγραφές τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων και Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου.  Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

23. Μίσθωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) τοπικής κοινότητας Κοντακεΐκων. Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

24. Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων  κλπ.  Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, Πρόεδρος  Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου