Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Παρασκευή στις 27 Απριλίου στις 6 και μισή το απόγευμα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου.

ΘΕΜΑΤΑ

1.Έγκριση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας παραλιακής ζώνης εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Βαθέος και αποκατάσταση τμήματος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Βαθέος.

2.Υποβολή Πρότασης για την υλοποίηση της πράξης «Αντιπλημμυρική προστασία της παραλιακής ζώνης εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Βαθέος και αποκατάσταση της χερσαίας ζώνης Λιμένα Βαθέος» στη θεματική προτεραιότητα 61 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»  του άξονα προτεραιότητας 08 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»  του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

3.Υποβολή Πρότασης στο Ε.Π «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας 8, θεματική προτεραιότητα 57 «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών» με τίτλο «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμός του Μανιάκειου νεοκλασικού κτιρίου στο Βαθύ της Σάμου για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης σημαντικών τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου».

4.Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Σάμου και Πανεπιστήμιου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμός του Μανιάκειου νεοκλασικού κτιρίου στο Βαθύ της Σάμου για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης σημαντικών τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου».

5.Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμός του Μανιάκειου νεοκλασικού κτιρίου στο Βαθύ της Σάμου για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης σημαντικών τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου».

6.Ασφάλιση Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Σάμου και μελών Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

7.Έγκριση μελέτης καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΒΛΑΜΑΡΗΣ»

8.Έγκριση χορήγηση παράτασης του έργου «Ανέγερση Δημαρχείου»        
                  
9.Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

10.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Δημιουργία  Μουσείου Βυρσοδεψίας»

11.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Γοργύρας της ΔΚ Καρλοβασίων.

12.Διαγραφές Τελών περιοχής Βαρελά.

13.Διαγραφές τελών από χρηματικούς καταλόγους ΔΕ Πυθαγορείου του πρώην Δήμου Πυθαγορείου.

14. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτικού νομικού προσώπου «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ»

15.Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου