Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 1 Μαρτίου- ΘΕΜΑΤΑ
1.   Αποδοχή παραίτησης και εκλογή  νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Δήμαρχος Σάμου κ. Στέλιος Θάνος

 1. Αποδοχή παραίτησης, εκλογή νέου προέδρου και συμπλήρωση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ  Δ.Ο.Π.Π.Ο.Ν.Α.Σ.  Εισηγητής: Δήμαρχος Σάμου κ. Στέλιος Θάνος

 1. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τα Δ.Σ. των ΦΟΣΔΑ (Συνδέσμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου) του Δήμου  Εισηγητής: Δήμαρχος Σάμου κ. Στέλιος Θάνος
                                 

 1. Ορισμός μέλους του Δήμου Σάμου στην Επιτροπή οδικής ασφάλειας   Εισηγητής: Δήμαρχος Σάμου κ. Στέλιος Θάνος
                               

5. Oνοματοδοσία δρόμου στη δημοτική κοινότητα Βαθέος
                          Εισηγητής:  Εμμ. Φρατζής, Πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Βαθέος

6. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 112/07 Απόφασης του πρώην δήμου Πυθαγορείου.
Εισηγήτρια: Σοφία Φάλαρη, εκπρόσωπος τοπικής κοινότηας Κουμαραδαίων

7. Αγορά χώρου για εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού τύπου compact στα Κοντέϊκα
                   Εισηγητής: Σταμάτης Παγωνδιώτης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κοντεϊκων

8. Αίτηση της ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΕΠΕ-AEGEAN SKY για τοποθέτηση ποδηλάτων στο Καρλόβασι
              Εισηγητής:  Στέλιος Μακρής , Πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Καροβασίων

 1. Παραχώρηση έκθεσης του προγράμματος «Ανάδειξη του αρχαίου πλοίου Σάμαινα στο Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου»
              Εισηγήτρια: Ματρώνη Κτίστου, δημοτική σύμβουλος

 1.  Πρόταση μεταβολών σχολικών μονάδων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012-13
            Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 1.  Στήριξη της 24ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου στη Σάμο, το φθινόπωρο του 2012
              Εισηγήτρια: Ματρώνη Κτίστου, δημοτική σύμβουλος

 1.  Αποδοχή οριστικής ένταξης της πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής ταμπάκικων & νέου Καρλοβάσου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου.
Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού

 1.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανάπλαση πλατείας  Αγ.  Ματρώνας Δ/Δ Βαθέος».
                                  Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

 1.  Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης στην περιοχή της Φοιτητικής Εστίας».
                             Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

 1.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Κατασκευή τελικής στάθμης πλατείας δημοτικής κοινότητας Χώρας»
                             Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

 1.  Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Σάμου από ΓΓΑΙΝΠ
                                  Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία


 1.  Προγραμματική σύμβαση Δήμου Σάμου με Σύνδεσμο ΟΤΑ Ανατ. Σάμου Εισηγητής: Δημ. Βασιλειάς, Γ. Γρ. Δήμου
 1.  Διαγραφή τελών της ΦΥΤΩ ΑΕ από βεβαιωτικούς καταλόγους του πρώην Δήμου      Πυθαγορείου
                                      Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία


 1.  Διαγραφές τελών ύδρευσης δημοτικής κοινότητας Σαμίων, Δημ. Κοινότητας Βαθέος και τοπικής κοινότητας Αμπέλου
                        Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία

 1.  Συζήτηση περί παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στη συνοικία προσφυγικά (αίτημα Ελευθερίου Παπαδημητρίου ΜΟΒ 1098)
                   Εισηγητής: Επιτροπή ποιότητας ζωής

 1.  Έγκριση εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο «αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Καρλοβάσου  Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία
 1.  Έγκριση εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο «αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοντεϊκων
                        Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

 1.  Συμπληρωματικά στοιχεία στις υποβληθείσες προτάσεις στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ
                        Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

 1.  Αίτημα του  Γενικού Νοσοκομείου προς το Δήμο Σάμου  για παραχώρηση των Περιφερειακών ιατρείων και των εξεταστηρίων για το χρονικό διάστημα των 20 ετών
                        Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

 1.  Ορισμός μέλους στη Δ.Ε. του ιδρύματος «Εστία Ελληνίδων Οδηγών-Οικογένειας Νικ. Πανά»
                        Εισηγητής: Δημ. Βασιλειάς, Γ. Γρ. Δήμου

 1.  Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
                        Εισηγήτρια: κα. Παναγιωτίδου Ελ., Τμήμα αδειών

 1.  Έγκριση νέας προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σάμου με τον ΟΑΕΔ
                        Εισηγητής: Δημ. Βασιλειάς, Γ. Γρ. Δήμου

 1.  Αντικατάσταση εκπροσώπου  της κινηματογραφικής λέσχης Σάμου στην  επιτροπή Διαβούλευσης.
                             Εισηγητής: Δήμαρχος Σάμου κ. Στέλιος Θάνος

            29.   Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων
                                    Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου