Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1. Τροποποίηση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.Εισηγητής: Σιτζίμης Νικ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

2.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου στο Πυθαγόρειο, τύπου Κ1» .Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

3. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Επέκταση-κατασκευή αποχετευτικού δικτύου περιοχής Πολυκράτειας, και υποβολή πρότασης  για ένταξη στο ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

4. Έγκριση μελέτης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης εντός οικισμού ΔΚ Χώρας» και υποβολή πρότασης  για ένταξη στο ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

5. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Eγγειοβελτιωτικά έργα Φουρνιώτικου ρέματος» στην Τ.Κ.Υδρούσσας της Δ.Ε.Καρλοβασίων και υποβολή πρότασης για ένταξη του εν λόγω έργου στο Μέτρο 321 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013/Αλέξανδρος Μπαλτατζής».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

6.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων με έργα διευθέτησης στο χείμμαρο Βελανιδιάς» και υποβολή πρότασης για ένταξη του εν λόγω έργου στο Μέτρο 321 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013/Αλέξανδρος Μπαλτατζής».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

7. Έγκριση μελέτης-τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-αναμόρφωση προϋπολογισμού και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Μαραθοκάμπου από Παλιόμυλο έως ΕΕΛ Κάμπου».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

8. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων με έργα διευθέτησης στο χείμμαρο Αμφίλυσου» και υποβολή πρότασης για ένταξη του εν λόγω έργου στο Μέτρο 321 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013/Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

9.Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2.965,24 € του έργου  «φωτισμός κοινοχρήστων χώρων στα υπόλοιπα ΤΔ του πρώην Δήμου Πυθαγορείου λόγω αναμόρφωσης ΦΠΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

10.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Χλωρίωση πόσιμου νερού». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

11. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση υφιστάμενης δημοτικής οδού με περιμετρική οδό στην περιοχή Παναϊτσα οικισμού Κούτρας».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

12.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πάρκινγκ και δρόμου στις τρεις Εκκλησιές οικισμού Βαρελά». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

13. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού στη θέση ‘Λειβάδια’» ΤΚ Κοκκαρίου. Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία.

14. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες στις Σχολικές Επιτροπές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Νικ.Ζάχαρης, Πρόεδρος  Δ.Σ.

15. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 των Σχολικών Επιτροπών Γυμνασίου Πυθαγορείου και Δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου. Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, Πρόεδρος  Δ.Σ.

16. Μίσθωση  χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) στη θέση Συνάντηση της Δημοτικής κοινότητας Χώρας. Εισηγητής: Νίκος Γιαννακής Πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Χώρας

17.Αίτημα ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 112/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Πυθαγορείου . Εισηγήτρια: Σοφία Φάλαρη, Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Κουμαραδαίων

18.Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ανάπτυξη Κέντρου Θαλάσσιας Έρευνας στο Μαραθόκαμπο». Εισηγητής: κ. Βασιλειάς Δημ., Γεν. Γραμματέας Δήμου

19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία

20. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Βουρλιώτη Ιωάννη. Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία

21.Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής υλικών (ΕΚΠΟΤΑ). Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία

22.Συμμετοχή Δήμου Σάμου στο δίκτυο Τουριστικών Δήμων. Εισηγητής:  Νικ. Λύκος, αντιδήμαρχος

23.Δυσμενείς εξελίξεις στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συγκοινωνίες της Σάμου.
Εισηγητής:  Στέλιος Θάνος, Δήμαρχος Σάμου

24.Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Νεολαίας Αθλητισμού Σάμου (ΔΟΠΠΟΝΑΣ). Εισηγητής: Τάκης Παριανόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ

25. Κανονισμός λειτουργίας  ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Νεολαίας Αθλητισμού Σάμου (ΔΟΠΠΟΝΑΣ). Εισηγητής: Τάκης Παριανόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ

26.Συζήτηση επί των προτάσεων κατάργησης Τελωνείων Πυθαγορείου και Καρλοβάσου. Εισηγητής:  Νικ. Λύκος, αντιδήμαρχος

27.Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων κλπ. Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, Πρόεδρος  Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου