Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΣΤΙΣ 29/9/2011-Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Σάμου.Εισηγητής: κ. Βασιλειάς Δημ. Γεν. Γραμματέας Δήμου


-Έγκριση προϋπολογισμού και προγράμματος δράσης έτους 2011 του διατηρούμενου ως αυτοτελές ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ. Εισηγητής: Νικ. Λύκος, αντιδήμαρχος


-Τροποποίηση καταστατικού του διατηρούμενου ως αυτοτελές ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ. Εισηγητής: Νικ. Λύκος, αντιδήμαρχος
-Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του διατηρούμενου ως αυτοτελές ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ. Εισηγητής: Νικ. Λύκος, αντιδήμαρχος


-Τροποποίηση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.Εισηγητής: Σιτζίμης Νικ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.


-Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου στο Πυθαγόρειο, τύπου Κ1».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Έγκριση μελέτης με τίτλο «Επέκταση-κατασκευή αποχετευτικού δικτύου περιοχής Πολυκράτειας, και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Έγκριση μελέτης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης εντός οικισμού ΔΚ Χώρας» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Τροποποίηση της 156/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί «Επικαιροποίησης της έγκρισης πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Καρμπόβολου Πυθαγορείου του Δήμου Πυθαγορείου και καθορισμός οριογραμμών ρέματος»
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία.


-Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης του έργου «Μουσείο Ναυτικών και Ναυπηγικών Τεχνών στο Ηραίον Σάμου».Εισηγητής: κ. Βασιλειάς Δημ., Γεν. Γραμματέας Δήμου


-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Eγγειοβελτιωτικά έργα Φουρνιώτικου ρέματος» στην Τ.Κ.Υδρούσσας της Δ.Ε.Καρλοβασίων και υποβολή πρότασης για ένταξη του εν λόγω έργου στο Μέτρο 321 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013/Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων με έργα διευθέτησης στο χείμμαρο Βελανιδιάς» και υποβολή πρότασης για ένταξη του εν λόγω έργου στο Μέτρο 321 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013/Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Έγκριση μελέτης-τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-αναμόρφωση προϋπολογισμού και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Μαραθοκάμπου από Παλιόμυλο έως ΕΕΛ Κάμπου». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων με έργα διευθέτησης στο χείμμαρο Αμφίλυσου» και υποβολή πρότασης για ένταξη του εν λόγω έργου στο Μέτρο 321 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013/Αλέξανδρος Μπαλτατζής».Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης πυροπροστασίας Δήμου Σάμου» και υποβολή πρότασης για ένταξη του εν λόγω έργου στο Μέτρο 226 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013/Αλέξανδρος Μπαλτατζής».Εισηγητής: Ανδρέας Σκάλκος, ειδικός συνεργάτης Δημάρχου


-Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2.965,24 € του έργου «φωτισμός κοινοχρήστων χώρων στα υπόλοιπα ΤΔ του πρώην Δήμου Πυθαγορείου λόγω αναμόρφωσης ΦΠΑ». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Χλωρίωση πόσιμου νερού». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση υφιστάμενης δημοτικής οδού με περιμετρική οδό στην περιοχή Παναϊτσα οικισμού Κούτρας». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πάρκινγκ και δρόμου στις τρεις Εκκλησιές οικισμού Βαρελά».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού στη θέση ‘Λειβάδια’» ΤΚ Κοκκαρίου. Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 158/2011 απόφασης δημ. συμβουλίου για την τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακής καμπίνας FORTHNET στο Καρλόβασι . Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία


-Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες στις Σχολικές Επιτροπές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Νικ.Ζάχαρης, Πρόεδρος Δ.Σ.


-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 των Σχολικών Επιτροπών Γυμνασίου Πυθαγορείου και Δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου. Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, Πρόεδρος Δ.Σ.


-Μετονομασία οδών Κανάρη και Γιάννη Ρίτσου στο Καρλόβασι σε Γιάννη Ρίτσου και Γαρυφαλιώς Γεωργιάδου αντίστοιχα . Εισηγητής: Στέλιος Μακρής Πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Καρλοβάσου


-Μετακίνηση προτομών Γιάννη Ρίτσου και Αλέξη Σεβαστάκη στο αύλειο χώρο της βιβλιοθήκης «Χατζηγιάννειο» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι. Εισηγητής: Στέλιος Μακρής Πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Καρλοβάσου


-Αίτημα του κυνηγετικού συλλόγου Καρλοβάσου . Εισηγητής: Στέλιος Μακρής Πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Καρλοβάσου


-Μίσθωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) στη θέση Συνάντηση της Δημοτικής κοινότητας Χώρας. Εισηγητής: Νίκος Γιαννακής Πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Χώρας


-Αίτημα ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 112/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Πυθαγορείου. Εισηγήτρια: Σοφία Φάλαρη, Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Κουμαραδαίων


-Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ανάπτυξη Κέντρου Θαλάσσιας Έρευνας στο Μαραθόκαμπο». Εισηγητής: κ. Βασιλειάς Δημ., Γεν. Γραμματέας Δήμου


-Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία


-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Βουρλιώτη Ιωάννη. Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία


-Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής υλικών (ΕΚΠΟΤΑ). Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία


-Συμμετοχή Δήμου Σάμου στο δίκτυο Τουριστικών Δήμων. Εισηγητής: Νικ. Λύκος, αντιδήμαρχος


-Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων κλπ. Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου